مهتاب قلمستان

پروژه مهتاب قلمستان

پروژه مجتمع تجاری و مسکونی مهتاب قلمستان تهران با زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع متعلق به شهرداری تهران با مشارکت شرکت صنعت و ساخمان اولدوز آذربایجان ؛ متشکل از ۹ بلوک شمالی و جنوبی ... ادامه مطلب

    خانهمهتاب قلمستانتماس با ما